درباره من

مرا مهدی صدا زنند مگر در محافل رسمی که نام خانوادگی نشان من است.

دانشجوی کارشناسی بوده و  اکنون برای آقایی تلاش میکنم.

از مهمترین اهداف نبشتن همو که این صفحه را در پیش خویشتن هر روز بهتر پر کنم و در آن لحظات که هیچ شنوایی بر حرف و ذوق ها مرا نیست، این دو رقم صفر و یک مرا یاریگر باشند شاید که همفکر و یاریگری یافت شود…

از علایق مرا تکنولوژی ، موسیقی ، فیلم و کتاب بسیار باب طبع است و از مردم با صفا ترین و اهل دل ها (همین الان چند تا تو ذهنم دارم!!!)

امید برآنکه خویش بهتر شناسم و خویشان نیک بیشتر…

این نوشتار ادامه دارد….