اگر مسیح یا پوریا نیستید میتوانید از خواندن این نوشته پرهیز کنید.

خیلی فرقی نداره که من چقدر تعریف کنم از اینکه از داشتن دوستهایی مثل شما بسیار خوشحالم.
مهم اینه که خودمون میدونیم چقدر این با هم بودن ما توی این چندسال بهمون کمک کرده که آدمهای بهتری بشیم که آدمهایی آگاه تر، خوشحال تر و صدالبته عاشقتر از قبل  باشیم که اگر با هم نبودیم هیچوقت این سه نفری نبودیم که الان هستیم.

اینقدر از کامنت های خوبتون ذوق زده شدم که نتونستم در حد یک کامنت جوابتون رو بدم.