رفتن به نوشته‌ها

برچسب: دنیای بهتر

تکنولوژی و طبقاتی که نظام سرمایه داری به آنها بها نمیداد!

این نوشته نه تحلیلی قوی و جامع نسبت به تکنولوژی دارد و نگاهی کامل نسبت به سرمایه داری، بیشتر جهت ثبت تفکرات نگارنده نسبت به…